Sự kiện

Events Nhân đôi cuối tháng
2016-08-25
Chia sẻ :
Trong lúc chờ cái-phải-đến-nhưng-vẫn-chưa-đến :th_119:
ĐÙNG MỘT CÁI gm tổ chức sự kiện x2 vào mấy ngày sau:


- x2 tỉ lệ rơi vật phẩm: 25/8 và 27/8/2016
- x2 kinh nghiệm: 26/8 và 28/8/2016Tuần sau chắc sẽ có thêm cái để nghịch cho đỡ chán


đăng bởi yataome xem thêm tại đây