Sự kiện

Events X2 thẻ nạp 28/8; 2/9
2016-08-28
Chia sẻ :
X2 thẻ nạp từ 5 pm đến 12 pm ngày 28/8
X2 thẻ nạp trọng ngày 2/9

Nhân dịp chờ đợi cái - gì - định - đến - mà - mãi - chưa - đến.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ


đăng bởi tieuthien xem thêm tại đây