Sự kiện

Kết quả Cuộc thi NHẢY tháng bảy
2017-07-31
Chia sẻ :
Đăng bởi BiVoiOikOik xem thêm tại đây

Đã hết ngày 30/7, sau đây là kết quả Cuộc thi NHẢY tháng Bảy

Có 11 bài dự thi, sau khi loại hết đám chép bài nhau thì còn 5 bài. Có 1 bài đang bị kiện cáo chai lọ nọ kia, tạm treo nốt, vị chi là còn 4 bài được xét.

Cụ thể như sau (stt> ID nộp bài - (số ng nhảy)/(tổng số ng)
1> nhuymimicute - 3/15
2> Survivor9xxxx - 16/16
3> aloha23012 - 21/22
4> CoolfoxSOL - 26/34

Screen shot chi tiết ở bên dưới


Như vậy, xin chúc mừng CoolfoxSOLaloha23012, các bạn sẽ nhận được lần lượt:
- CoolfoxSOL : 170k NX + NX tương đương với 26 vé Elite Channel
- aloha23012 : 44k NX

500 anh em VMS có 3 ngày để ... đếm lại xem có ông nào ăn gian đếm sai không còn trừ tiền.

Riêng bạn @treli256, bài thi của bạn bị khiếu nại tại đây http://ift.tt/2tViHgl bạn có 3 ngày để vào đối chất.


đăng bởi BiVoiOikOik xem thêm tại đây