Sự kiện

Events Lễ hội ma Halloween 2017
2017-10-18
Chia sẻ :
Đăng bởi yataome xem thêm tại đây

Event vài năm vừa rồi đều theo 1 khung giống nhau nên lần này đổi vị chút xem sao nhé


Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 20/10 đến hết 05/11/2017


Nội dung sự kiện:1. Xả kho đỡ chật


2. Điểm danh


3. Đua Party Quest4. Ring đặc biệt


5. Nebulite


6. x2


đăng bởi yataome xem thêm tại đây