Tin tức

Thông báo Cập nhật tính năng: Occult Cube
2016-07-08
Chia sẻ :
Cập nhật tính năng: Occult Cube

Sự chênh lệch sức mạnh giữa người chơi không nạp tiền và có nạp tiền ngày càng lớn. Để rút ngắn khoảng cách này, chúng tôi quyết định bắt đầu drop cube trên tất cả mọi quái vật.
Thời gian bắt đầu: Ngày 9/7/2016.

Occult Cube là một loại Cube bậc thấp có tỉ lệ up rank thấp hơn cube thường, có tỉ lệ tụt rank trong quá trình sử dụng và rank tối đa có thể áp dụng cho vật phẩm là EPIC, điều đó có nghĩa rằng nếu muốn lên Unique, Legendary, các bạn vẫn phải sử dụng Red Cube.

Lưu ý:
  • Occult Cube có 2 loại, Untradable và Tradable.
  • Occult Cube chỉ drop với quái vật đạt cấp 150 trở lên.
  • Occult Cube sẽ biến mất nếu được vứt ra bởi người chơi nhưng được phép giao dịch.
  • Occult Cube có ảnh hưởng bởi drop rate của server, của buff, của item,...
  • Tỉ lệ drop có thể được thay đổi bởi BQT và sẽ được thông báo sau khi áp dụng.
  • Thời gian duy trì là mãi mãi (cho đến khi BQT thông báo dừng).đăng bởi supporter xem thêm tại đây