Tin tức

Sự kiện Mừng Giáng Sinh 2017 và Năm Mới 2018
2017-12-15
Chia sẻ :
Đăng bởi Yataome xem thêm tại đây

đặt chỗ cái đã, bổ sung chữ sau

Chuỗi sự kiện lần này gồm có:


1. Trốn tìm
Thời gian diễn ra: Từ 16/12/2017 đến 07/01/20182. Quyên góp sách Giáng Sinh
Thời gian diễn ra: Từ 22/12/2017 đến 07/01/20183. Random Portal
Thời gian diễn ra: Từ 30/12/2017 đến 01/01/20184. X2 tổng hợp
Thời gian diễn ra: Chưa biết nữa


đăng bởi Yataome xem thêm tại đây