Giới thiệu

Chia sẻ :

MapleStory Việt Nam, version 97: BigBang trailer
http://www.youtube.com/v/evKAyml_5f0


Trong tháng 10 chúng tôi sẽ dự kiến đưa phiên bản v111 Legend đến với bạn chơi:


http://www.youtube.com/v/AiRslc1IlNQ