Giới thiệu

Chia sẻ :

MapleStory Việt Nam, version 97: BigBang trailer (2012)
http://www.youtube.com/v/evKAyml_5f0


Trong tháng 10 chúng tôi sẽ dự kiến đưa phiên bản v111 Legend đến với bạn chơi (2013)


http://www.youtube.com/v/AiRslc1IlNQ

Và phiên bản hiện tại, version 182: