Hướng dẫn

Chia sẻ :
Hướng dẫn download, tạo tài khoản và đăng nhập MapleVN
https://www.youtube.com/watch?v=9LtiQ1PMPPQ Giới thiệu các nghề hiện trong MapleVN


SENGOKU CLASS (chưa có)


NOVA CLASS (chưa có)

  • Kaiser 
  • Angelic Buster


EXPLORERS CLASS 

HERO CLASS

CYGNUS KNIGHTS CLASS

RESISTANCE CLASS


Hướng dẫn - thông tin về các nghề trong MapleVN 


Tổng hợp các nghề của Maple Story version 138

Chuyển nghề và build skill cho Cannoneer 

Chuyển nghề và build skill cho Mercedes 

Chuyển nghề và build skill cho Demon Slayer

Chuyển nghề và build skill cho Mechanic

Chuyển nghề và build skill cho Maskman và Bowman

Toàn tập về Hayato

Cách build skill cho Jett

Cách build skill cho Aran

Chuyển nghề và build skill cho Evan

Hướng dẫn chuyển nghề và build skill cho Phantom

Toàn tập về nghề Phù Thủy (Magician)

Chuyển nghề và build skill cho Mihile

Hướng dẫn chuyển nghề Explorers

Tổng hợp Cygnus Of Knights 

Thông tin thêm về Explorer Class

Thông tin thêm về Hero Class

Thông tin thêm về Resistance Class 

Thông tin thêm về Sengoku


Thông tin thêm về NoVa


Các hướng dẫn khác trong MapleVN 


Hướng dẫn các bãi train (Từ level 1->171Link tham khảo thêm )

Hướng dẫn một số Bossing Prequest (ZakumMột số Boss khác


Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: